Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Narva-Jõesuu linna hallatavate asutuste töötajate koosseisude ja palgamäärade kehtestamine

Narva-Jõesuu linna hallatavate asutuste töötajate koosseisude ja palgamäärade kehtestamine - sisukord
  Väljaandja:Narva-Jõesuu Linnavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:20.01.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.02.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 17.01.2019, 17

  Narva-Jõesuu linna hallatavate asutuste töötajate koosseisude ja palgamäärade kehtestamine

  Vastu võetud 08.01.2019 nr 2

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2, Vabariigi Valitsuse 13.12.2018 määruse nr 117 “Töötasu alammäära kehtestamine” ning Narva-Jõesuu Linnavolikogu 08.11.2017 määruse nr 1 „Narva-Jõesuu linna põhimäärus“ § 41 lg 4 alusel.

  § 1.   Kehtestada Narva-Jõesuu linna hallatavate asutuste töötajate palgamäärad alates 01.01.2019 vastavalt Lisale 1.

  § 2.   Kehtestada Narva-Jõesuu linna hallatavate asutuste töötajate koosseisud alates 01.01.2019 vastavalt Lisale 2.

  § 3.   Tunnistada kehtetuks Narva-Jõesuu linna 10.01.2018 määrus nr 1 “Narva-Jõesuu linna hallatavate asutuste töötajate koosseisude ja palgamäärade kehtestamine”.

  § 4.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  § 5.   Määrust rakendada 1. jaanuarist 2019.

  Anžela Jakutova
  finantsjuht linnapea ülesannetes

  Monika Tinno
  linnasekretär

  Lisa1 Palgamäärad

  Lisa2 Koosseisud

  /otsingu_soovitused.json