Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Vinni valla arengukava ja eelarvestrateegia vastuvõtmine

Väljaandja:Vinni Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 17.01.2019, 26

Vinni valla arengukava ja eelarvestrateegia vastuvõtmine

Vastu võetud 10.01.2019 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 ning § 37² lõigete 3 ja 7 alusel.

§ 1.   Vinni valla arengukava ja eelarvestrateegia vastuvõtmine

  Kinnitada Vinni valla arengukava 2019-2030 ja eelarvestrateegia 2019-2022 vastavalt lisadele 1 ja 2.

§ 2.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse:
  1) Laekvere Vallavolikogu 25.08.2015 määrus nr 11 „Laekvere valla eelarvestrateegia kinnitamine aastateks 2016-2020“;
  2) Laekvere Vallavolikogu 27.09.2016 määrus nr 13 „Laekvere valla arengukava ja eelarvestrateegia täiendamine ja muutmine“;
  3) Laekvere Vallavolikogu 29.12.2015 määrus nr 17 „Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise ja muutmise kord“;
  4) Vinni Vallavolikogu 25.10.2012 määrus nr 9 „Vinni valla arengukava aastateks 2013 – 2022 vastuvõtmine“;
  5) Vinni Vallavolikogu 25.09.2014 määrus nr 15 „Vinni valla arengukava muudatuste ja eelarvestrateegia kinnitamine“;
  6) Vinni Vallavolikogu 29.10.2015 määrus nr 12 „Vinni Vallavolikogu 25.10.2012 määruse nr 9 „Vinni valla arengukava aastateks 2013 -2022“ muutmine ja „Vinni valla eelarvestrateegia aastateks 2016-2019“ kinnitamine“.
  7) Vinni Vallavolikogu 10.11.2016 määrus nr 18 „Vinni vallavolikogu 25. oktoobri 2012 määruse nr 9 „Vinni valla arengukava aastateks 2013-2022“ muutmine ja „Vinni valla eelarvestrateegia aastateks 2017- 2021“ kinnitamine“;

Meelis Maine
Esimees

Lisa 1 Vinni valla arengukava 2019-2030

Lisa 2 Vinni valla eelarvestrateegia 2019-2022

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json