HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Koolieelse lasteasutuse muude kulude arvestuslik maksumus 2019. aastal

Koolieelse lasteasutuse muude kulude arvestuslik maksumus 2019. aastal - sisukord
Väljaandja:Saarde Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 17.01.2019, 45

Koolieelse lasteasutuse muude kulude arvestuslik maksumus 2019. aastal

Vastu võetud 08.01.2019 nr 1

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 7 alusel ning kooskõlas Saarde valla 2019.a eelarve
eelnõuga.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kinnitatakse Saarde Vallavalitsuse hallatavate koolieelsete lasteasutuste majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu (edaspidi: muud kulud) arvestuslik maksumus 2019. aastal.

§ 2.   Muude kulude arvestuslik maksumus

  Koolieelse lasteasutuse muude kulude arvestuslik maksumus ühe lapse kohta 2019. aastal Saarde Vallavalitsuse hallatavates koolieelsetes lasteasutustes on 4088 eurot.

§ 3.   Rakendussäte

  (1) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01. jaanuarist 2019.a.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Martti Rooden
abivallavanem vallavanema ülesannetes

Külliki Kiiver
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json