Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Lüganuse valla 2019. a eelarve vastuvõtmine

Lüganuse valla 2019. a eelarve vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Lüganuse Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:20.01.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 17.01.2019, 46

  Lüganuse valla 2019. a eelarve vastuvõtmine

  Vastu võetud 14.01.2019 nr 54

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Lüganuse valla 2019. aasta eelarve (lisatud):

   
    1) põhitegevuse tulud kokku 8 132 182 eurot;
    2) põhitegevuse kulud kokku 7 854 546 eurot;
    3) investeerimistegevus kokku -1 566 107 eurot;
    4) finantseerimistegevus kokku 306 243 eurot;
    5) likviidsete varade muutus kokku -982 228 eurot.

  § 2.   Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 01.jaanuarist 2019. a.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Risto Lindeberg
  vallavolikogu esimees

  Lisa  Lüganuse valla 2019 eelarve

  Lisa1  Seletuskiri

  /otsingu_soovitused.json