HaridusHuviharidus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Lüganuse valla huvihariduse ja -tegevuse kava 2017-2018 tulemuste ja tegevuskava aastateks 2019-2020 kinnitamine

Lüganuse valla huvihariduse ja -tegevuse kava 2017-2018 tulemuste ja tegevuskava aastateks 2019-2020 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Lüganuse Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:20.01.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.02.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 17.01.2019, 47

  Lüganuse valla huvihariduse ja -tegevuse kava 2017-2018 tulemuste ja tegevuskava aastateks 2019-2020 kinnitamine

  Vastu võetud 14.01.2019 nr 55

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja noorsootöö seaduse § 152 lõike 1 alusel.

  § 1.   Kinnitada Lüganuse valla huvihariduse ja -tegevuse kava 2017-2018 tulemused vastavalt lisale 1.

  § 2.   Kinnitada Lüganuse valla huvihariduse ja -tegevuse kava aastateks 2019-2020 vastavalt lisale 2.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Risto Lindeberg
  vallavolikogu esimees

  Lisa 1  Huvihariduse ja -tegevuse 2017-2018 tulemused

  Lisa 1.1   Tulemuste hinnang

  Lisa 2  Huvihariduse ja -tegevuse kava 2019-2020

  Lisa 2.1  Seletuskiri

  Lisa 2.2  Profiil

  /otsingu_soovitused.json