Teksti suurus:

Üüri piirmäärade kehtestamine

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 17.01.2019, 49

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Üüri piirmäärade kehtestamine

Vastu võetud 08.12.2010 nr 27
RT IV, 06.11.2012, 7
jõustumine 01.01.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
09.01.2019RT IV, 17.01.2019, 420.01.2019

Määrus kehtestatakse "Elamuseadus" § 371 lg 1 alusel.

§ 1.  Määruse eesmärk

  Määrusega kehtestatakse Võru linna omandis olevatele eluruumidele üüri piirmäärad.

§ 2.  Üüri piirmäärad

 (1) Võru linna omandis olevate eluruumide üüri piirmäärad ühes kuus on:
 1) keskkütte, tsentraalse vee ja kanalisatsiooni olemasoluga eluruumil 0,64 eurot/m2;
 2) keskkütteta, veevarustuse ja kanalisatsiooni olemasoluga eluruumil 0,51 eurot/m2;
 3) keskkütteta, veevarustuse ja kanalisatsioonita eluruumil 0,32 eurot/m2.

 (2) Aadressil Räpina mnt 22 asuvates eluruumides üüri piirmäärad ühes kuus on:
 1) ühe üürilepingu alusel eluruumi kasutamisel 0,51 eurot/m2;
 2) mitme üürilepingu alusel eluruumi kasutamisel 0,38 eurot/m2.

 (3) Aadressil F. R. Kreutzwaldi tänav 55 asuvates eluruumides üüri piirmäärad ühes kuus on:
 1) ühe üürilepingu alusel eluruumi kasutamisel 0,51 eurot/m2.
[RT IV, 17.01.2019, 4 - jõust. 20.01.2019]
 2) kahe üürilepingu alusel eluruumi kasutamisel 0,38 eurot/m2.
[RT IV, 17.01.2019, 4 - jõust. 20.01.2019]

§ 3.  Rakendussätted

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

 (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011.