Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Viimsi valla 2020. aasta eelarve

Viimsi valla 2020. aasta eelarve - sisukord
  Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2020
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 17.01.2020, 3

  Viimsi valla 2020. aasta eelarve

  Vastu võetud 14.01.2020 nr 1
  jõustumine 01.01.2020

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja § 23 lõike 2 ning Viimsi vallavolikogu 18. juuni 2019. aasta määruse nr 8 „Viimsi valla finantsjuhtimise kord“ § 5 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Viimsi valla 2020. aasta eelarve (Lisa 1).

  § 2.   Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2020.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Taavi Kotka
  volikogu esimees

  Lisa Viimsi valla 2020 eelarve

  /otsingu_soovitused.json