Teksti suurus:

Võru Linnavolikogu 10. mai 2006 määruse nr 20 "Koolieelse lasteasutuse muude kulude vanema poolt kaetava osa määra kehtestamine" muutmine

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.02.2023
Avaldamismärge:RT IV, 17.01.2023, 1

Võru Linnavolikogu 10. mai 2006 määruse nr 20 "Koolieelse lasteasutuse muude kulude vanema poolt kaetava osa määra kehtestamine" muutmine

Vastu võetud 11.01.2023 nr 1
jõustumine 01.02.2023

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus" § 22 lõike 1 punkti 37 ja "Koolieelse lasteasutuse seadus" § 27 lõike 4 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Võru Linnavolikogu 10. mai 2006 määruses nr 20 "Koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine" (RT IV, 26.02.2021, 4) paragrahv 2 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Kehtestada lasteasutuse õppekulu määraks 34 eurot kuus ühe lapse kohta.“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2023 aasta 1. veebruaril.

Anti Haugas
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json