Teksti suurus:

Võru Linnavolikogu 18. novembri 2020 määruse nr 15 "Sotsiaaltoetuste määrad" muutmine

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.02.2023
Avaldamismärge:RT IV, 17.01.2023, 3

Võru Linnavolikogu 18. novembri 2020 määruse nr 15 "Sotsiaaltoetuste määrad" muutmine

Vastu võetud 11.01.2023 nr 3
jõustumine 01.02.2023

§ 1.   Määruse muutmine

  Võru Linnavolikogu 18. novembri 2020 määruses nr 15 "Sotsiaaltoetuste määrad" (RT IV, 23.12.2020, 43) tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 1 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;
  2) paragrahvi 2 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"2)  lasteaia õppekulu hüvitamise toetus: kui vanemal on 1 laps siis 50% õppekulust, kui vanemal on 2 kuni 18-aastast (k.a) koolieelses lasteasutuses käivat või õppivat last siis 75% õppekulust ja kui vanemal on kolm või enam kuni 18-aastast (k.a) koolieelses lasteasutuses käivat või õppivat last siis 100% õppekulust. Kui toetus määratakse lastekaitsespetsialisti ettepanekul, siis võib see olla kuni 100% õppekulust".

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2023. aasta 1. veebruaril.

Anti Haugas
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json