SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaaltoetuste määrad

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2023
Avaldamismärge:RT IV, 17.01.2023, 5

Sotsiaaltoetuste määrad

Vastu võetud 18.11.2020 nr 15
RT IV, 24.11.2020, 19
jõustumine 01.01.2021

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.12.2020RT IV, 23.12.2020, 101.01.2021
11.01.2023RT IV, 17.01.2023, 301.02.2023

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus" § 22 lõike 1 punkt 5, "Sotsiaalhoolekande seadus" § 14 ja Võru Linnavolikogu 18. novembri 2020 määruse nr 14 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord” § 1 lõike 4 alusel.

§ 1.   Sissetulekust mittesõltuvate toetuste määrad

  Sissetulekust mittesõltuvate toetuste määrad on järgmised:
  1) sünnitoetus: I osa 100 eurot, II osa 65 eurot ja III osa 200 eurot;
  2) [kehtetu - RT IV, 17.01.2023, 3 - jõust. 01.02.2023]
  3) ranitsatoetus: 100 eurot;
  4) puudega lapse hooldamise toetus: keskmise puudega lapse hooldajale 55 eurot kuus, raske puudega lapse hooldajale 80 eurot kuus ja sügava puudega lapse hooldajale 200 eurot kuus;
  5) hoolduspere vanema toetus: 300 eurot kuus;
  6) lapse eestkostja toetus: 60 eurot kuus;
  7) elluastumistoetus: 500 eurot;
  8) tähtpäeva toetus: 100 eurot;
  9) psühholoogilise nõustamise teenuse toetus: kuni 100% teenuse maksumusest;
  10) üldhooldusteenuse kohamaksumuse toetus: 75 eurot kuus;
  11) täisealise isiku hoolduse toetus: raske puudega isiku hooldust teostavale isikule 30 eurot kuus ja sügava puudega isiku hooldust teostavale isikule 50 eurot kuus;
  12) matusetoetus: 280 eurot.

§ 2.   Sissetulekust sõltuvate toetuste määrad

  Sissetulekust sõltuvate toetuste määrad on järgmised:
  1) lasteaia toidukulu toetus: 100% toidukulu maksumusest;
[RT IV, 23.12.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]
  2) lasteaia õppekulu hüvitamise toetus: kui vanemal on 1 laps siis 50% õppekulust, kui vanemal on 2 kuni 18-aastast (k.a) koolieelses lasteasutuses käivat või õppivat last siis 75% õppekulust ja kui vanemal on kolm või enam kuni 18-aastast (k.a) koolieelses lasteasutuses käivat või õppivat last siis 100% õppekulust. Kui toetus määratakse lastekaitsespetsialisti ettepanekul, siis võib see olla kuni 100% õppekulust.
[RT IV, 17.01.2023, 3 - jõust. 01.02.2023]
  3) lastelaagri toetus: kuni 100% laagri maksumusest;
  4) huvitegevuse toetus: 100% ühe huvikooli ühe õppekava õppetasust;
  5) ravimitoetus: kuni 60 eurot aastas või Võru linna eestkostel üldhooldusteenusel viibijale kuni 100% ravimite maksumusest;
  6) prillitoetus: 50% prilliklaaside maksumusest;
  7) puudega isiku sotsiaalteenuse osutamise toetus: kuni 100% teenuse maksumusest;
  8) üldhooldusteenuse kohamaksumuse hüvitis: kuni 100% kohamaksumuse puudujäävast osast;
  9) küttetoetus: kuni 120 eurot aastas.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2021. aasta 1. jaanuaril.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json