Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Setomaa Noorsootöö Keskuse ruumide rendihindade kehtestamine

Väljaandja:Setomaa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 17.01.2023, 9

Setomaa Noorsootöö Keskuse ruumide rendihindade kehtestamine

Vastu võetud 11.01.2023 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 3 ja § 31 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse Setomaa Noorsootöö Keskuse ruumide rendihinnad.

§ 2.   Setomaa Noorsootöö Keskuse ruumide rendihinnad

  (1) Kehtestada Setomaa Noorsootöö Keskuse ruumide rendihinnad alljärgnevalt:
  1) Värska noortekeskus – 10,00 eurot/üks tund;
  2) Mikitamäe noortekeskus – 10,00 eurot/üks tund;
  3) Meremäe noortekeskus – 10,00 eurot/üks tund;
  4) Obinitsa noortetuba – tasuta;
  5) Värska ekstreempark – tasuta.

  (2) Setomaa Noorsootöö Keskusel on võimalus rakendada kokkuleppehinda.

  (3) Setomaa valla üldhariduskoolidele klassiõhtute läbiviimiseks ja Setomaa vallas elavatele noortele noorteürituste (koolitused, õpitutoad, koosolekud, meelelahutuslikud peod nagu näiteks filmiõhtud, mänguõhtud, sõbrapäevapidu) läbiviimiseks on Setomaa Noorsootöö Keskuse ruumide kasutamine tasuta.

  (4) Setomaa vallavolikogul ja vallavalitsusel ning Setomaa Vallavalitsuse hallatavatel asutustel on ruumide kasutamine tasuta.

§ 3.   Määruse jõustumine ja rakendamine

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2023.

Raul Kudre
Vallavanem

Martin Sulp
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json