ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 17.02.2016, 1

Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel

Vastu võetud 10.02.2016 nr 3
jõustumine 01.04.2016

Määrus kehtestatakse "Sotsiaalhoolekande seadus" § 133 lg 5 ja 6 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel Võru linnas.

§ 2.   Eluasemekulude arvestamise alused

  Toimetulekutoetuse arvestamisel võetakse arvesse eluruumi sotsiaalselt põhjendatud norm või perekonnaliikmete arv ning jooksval kuul tasumisele kuuluv eluruumi tegelik kulu käesoleva määruse paragrahvis 3 sätestatud piirmäärade ulatuses.

§ 3.   Piirmäärad

  (1) Üüri piirmäär kuni 5,00 eurot ühe m2 kohta kuus.

  (2) Korterelamu haldamise kulu, sh remondiga seotud kulu kuni 3,00 eurot ühe m2 kohta kuus.

  (3) Korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kuni 2,00 eurot ühe m2 kohta kuus.

  (4) Kütteks või soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumuse piirmäärad:
  1) kaugküttega, soojaveevarustusega eluruum kuni 10,00 eurot ühe m2 kohta kuus;
  2) kaugkütteta (ahi- või gaasiküttega eluruum) kuni 3,00 eurot ühe m2 kohta kuus;
  3) elektriküttega eluruum kuni 3,00 eurot ühe m2 kohta kuus.
  4) juhul kui kuludokumendil kajastub taotlusele järgneva perioodi küttekulu, kompenseeritakse see kuludokumendi esitamisele järgnevatel kuudel kehtestatud piirmäärade ulatuses, kui järgnevatel kuudel toimetulekutoetuse taotlejal on õigustoimetulekutoetust taotleda, vastavalt kehtestatud piirmäärale kuludokumendil näidatud summa kompenseerimiseni või kuni uue kuludokumendi esitamiseni.

  (5) Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus:
  1) kuni 4 m3 perekonna esimese liikme kohta kuus;
  2) kuni 3 m3 perekonna iga järgneva liikme kohta kuus.

  (6) Elektrienergia tarbimisega seotud kulu:
  1) kuni 40,00 eurot üheliikmelise pere kohta kuus;
  2) kuni 5,00 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus.

  (7) Majapidamisgaasi maksumus:
  1) kuni 20,00 eurot üheliikmelise pere kohta kuus;
  2) kuni 10,00 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
  3) balloonigaasi kasutamisel kompenseeritakse kulu vastavalt kehtestatud piirmäärale, vajadusel ka kuludokumendi esitamisele järgnevatel kuudel kuludokumendil näidatud summa kompenseerimiseni või kuni uue kuludokumendi esitamiseni, kui järgnevatel kuudel on toimetulekutoetuse taotlejal õigustoimetulekutoetust taotleda.

  (8) Maamaksukulud kuni 0,10 eurot ühe m2 kohta kuus, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind.

  (9) Hoonekindlustuse kulu kuni 0,10 eurot ühe m2 kohta kuus.

  (10) Olmejäätmete veo tasu:
  1) kuni 6,00 eurot üheliikmelise pere kohta kuus;
  2) kuni 4,00 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Võru Linnavolikogu 13. mai 2015 määrus nr 5 "Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse arvestamisel" (RT IV, 20.05.2015, 5).

  (2) Määrus jõustub 1. aprillil 2016.

Toomas Paur
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json