ElamumajandusSoojamajandus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Põlva valla soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2030

Põlva valla soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2030 - sisukord
Väljaandja:Põlva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.02.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2030
Avaldamismärge:RT IV, 17.02.2016, 8

Põlva valla soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2030

Vastu võetud 10.02.2016 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 lõike 3 punkti 2 ja Põlva Vallavolikogu 13. augusti 2014. a määruse nr 1-2/36 "Arengukava koostamise ja menetlemise kord" § 9 lõike 2 alusel.

§ 1.   Soojusmajanduse arengukava vastu võtmine

  Võtta vastu Põlva valla soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2030 vastavalt lisale.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Kuldar Leis
vallavolikogu esimees

Lisa Põlva valla soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2030

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json