Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Põlva valla teehoiukava aastateks 2017-2021

Väljaandja:Põlva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.02.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT IV, 17.02.2017, 2

Põlva valla teehoiukava aastateks 2017-2021

Vastu võetud 08.02.2017 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 lõike 3 punkti 2 ja Põlva Vallavolikogu 13. augusti 2014. a määruse nr 36 "Arengukava koostamise ja menetlemise kord" § 9 lõike 2 alusel.

§ 1.   Põlva valla teehoiukava aastateks 2017-2021 vastuvõtmine

  Võtta vastu Põlva valla teehoiukava aastateks 2017–2021 vastavalt lisale.

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Põlva Vallavolikogu 19. jaanuari 2012. a määrus nr 1 "Põlva valla teehoiukava pikendamine" tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Kuldar Leis
vallavolikogu esimees

Lisa Põlva valla teehoiukava aastateks 2017-2021

/otsingu_soovitused.json