ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel

Väljaandja:Kastre Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:24.06.2022
Avaldamismärge:RT IV, 17.02.2018, 31

Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel

Vastu võetud 23.01.2018 nr 18

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõigete 5, 6 ja 61 alusel.

§ 1.   Toimetulekutoetuse määramisel aluseks võetavad kulud

  Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse elamuseaduse § 7 lõike 1 punkti 2 alusel kehtestatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normi ulatuses eluruumi tegelikud kulud, kuid mitte üle vallavolikogu poolt käesolevas määruses kehtestatud piirmäärade.

§ 2.   Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavad eluruumi alaliste kulude piirmäärad

  Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavad jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alaliste kulude piirmäärad on järgmised:
  1) Üür kuni 4 eurot 1m² eest kuus;
  2) Korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu kuni 3 eurot 1m² eest kuus;
  3) Korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kuni 3 eurot 1m² eest kuus;
  4) Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus kuni 14 eurot pereliikme kohta ning 10 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
  5) Soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kuni 15 eurot üheliikmelise pereliikme kohta ja kuni 10 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
  6) Kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus:
  a) tsentraalse küttesüsteemiga korterelamutes - kuni 3 eurot 1 m2 kohta kuus;
  b) ahi-, gaasi- ja elektriküttega eluruumides – kuni 3 eurot 1 m2 kohta kuus;
  c) juhul kui kuludokumendil kajastub taotlusele järgneva perioodi küttekulu, kompenseeritakse see kuludokumendi esitamisele järgnevatel kuudel vastavalt kehtestatud piirmäärale kuludokumendil näidatud summa kompenseerimiseni või kuni uue kuludokumendi esitamiseni;
  7) Tarbitud elektrienergia maksumus kuni 23 eurot üheliikmelise pere kohta ja iga järgneva pereliikme kohta 13 eurot kuus;
  8) Tarbitud majapidamisgaasi maksumus 7 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 5 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus. Balloonigaasi kasutamisel kompenseeritakse kulu vastavalt kehtestatud piirmäärale vajadusel ka kuludokumendi esitamisele järgnevatel kuudel kuludokumendil näidatud summa kompenseerimiseni või kuni uue kuludokumendi esitamiseni;
  9) Olmejäätmete veotasu kuni 6 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 4 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
  10) Maamaksukulu, mille arvestamise aluseks on kolmekordne eluaseme pind kuni 0,15 eurot 1m² kohta kuus;
  11) Hoonekindlustuse kulu kuni 0,20 eurot 1m² eest kuus.

§ 3.   Määruse jõustumine

  (1) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2018. a.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

Mati Möller
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json