Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Muhu valla 2018. aasta eelarve

Muhu valla 2018. aasta eelarve - sisukord
  Väljaandja:Muhu Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:20.02.2018
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 17.02.2018, 33

  Muhu valla 2018. aasta eelarve

  Vastu võetud 15.02.2018 nr 7

  Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Muhu valla 2018.aasta eelarve vastavalt lisale 1, kinnitada eelarve kogumaht 2 956 833 €, investeerimistegevus 560 465 €, reservfond 55 000 €.

  § 2.   Eelarve täitmiseks ning eelarvesse planeeritud assigneeringute kasutamiseks kinnitada eelarve seletuskiri vastavalt määruse lisale 2 (lisa 19 lehel).

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  § 4.   Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 01.jaanuarist 2018.a.

  Ain Saaremäel
  volikogu esimees

  Lisa 2018.eelarve

  Lisa Eelarve seletuskiri

  /otsingu_soovitused.json