HaridusKool

HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Kolkja Lasteaed-Põhikooli arengukava 2022-2027 kinnitamine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Kolkja Lasteaed-Põhikooli arengukava 2022-2027 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Peipsiääre Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:20.02.2022
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2027
  Avaldamismärge:RT IV, 17.02.2022, 2

  Kolkja Lasteaed-Põhikooli arengukava 2022-2027 kinnitamine

  Vastu võetud 08.02.2022 nr 4

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõike 2, koolieelse lasteasutuse seaduse § 9¹ lõike 3, Peipsiääre Vallavolikogu 22.08.2018 määruse nr 40 „Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord“ § 5 lõike 4 alusel.

  § 1.   Kinnitada Kolkja Lasteaed-Põhikooli arengukava aastateks 2022-2027 vastavalt lisale kolmekümne kahel lehel.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Aleksandr Širokov
  vallavanem

  Jekaterina Aader
  vallasekretär

  Lisa Kolkja Lasteaed-Põhikooli arengukava 2022-2027

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json