Teksti suurus:

Narva Linnavalitsuse määruste muutmine

Väljaandja:Narva Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.03.2016
Avaldamismärge:RT IV, 17.03.2016, 1

Narva Linnavalitsuse määruste muutmine

Vastu võetud 09.03.2016 nr 8

Määruse kehtestamise aluseks on alates 01.01.2016 jõustunud sotsiaalhoolekande seadus ning haldusmenetluse seaduse § 64 lõike 1 ja § 68 lõike 2 alused.

§ 1.   Muuta Narva Linnavalitsuse 23.01.2013 määruse nr 2 „Narva Linnavalitsuse sotsiaalkomisjoni põhimäärus“ preambulat alljärgnevalt:

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 ja Narva Linna Põhimääruse punkti 5.7.2 alusel.

§ 2.   Muuta Narva Linnavalitsuse 08.10.2014 määruse nr 31 „Narva Linnavalitsuse sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine“ preambulat alljärgnevalt:

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 ja Narva Linnavalitsuse 23.01.2013 määruse nr 2 „Narva Linnavalitsuse sotsiaalkomisjoni põhimäärus“ § 1 lõike 3 alusel.

§ 3.   Muuta Narva Linnavalitsuse 10.09.2014 määruse nr 27 „Narva Sotsiaaltöökeskuse põhimäärus“ preambulat alljärgnevalt:

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 30 lõike 1 punkti 2 ja Narva Linna Põhimääruse punkti 8.3.2. alusel.

§ 4.   Muuta Narva Linnavalitsuse 02.04.2014 määruse nr 10 „Koduteenuste loetelu ja nende hinna kehtestamine ning koduteenuste kirjelduste kinnitamine“:

  (1) Muuta määruse preambulat alljärgnevalt:
  1) Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2, sotsiaalhoolekande seaduse § 16 ja Narva Linnavolikogu 20.02.2014 määruse nr 6 „Koduteenuste osutamise tingimused ja kord Narva linnas“ § 6 lõike 3 alusel.

  (2) Muuta määruse § 3 järgmises redaktsioonis:
  1) Kinnitada koduteenuste kirjeldused vastavalt määruse lisale.

  (3) Muuta määruse lisa ja kinnitada see uues redaktsioonis.

§ 5.   Muuta Narva Linnavalitsuse 21.12.2012 määruse nr 1330 „Hoolekandeasutusse paigutamise komisjoni põhimäärus“ preambulat alljärgnevalt:

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2, Narva Linna Põhimääruse punkti 5.7.2 ja Narva Linnavolikogu 22.11.2012 määruse nr 27 "Hoolekandeasutusse paigutamise kord Narva linnas" § 3 lõike 3 alusel.

§ 6.   Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Tarmo Tammiste
Linnapea

Ants Liimets
Linnasekretär

/otsingu_soovitused.json