Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Muhu ja Ida-Saaremaa valdade ühine jäätmekava 2016-2020 vastuvõtmine

Muhu ja Ida-Saaremaa valdade ühine jäätmekava 2016-2020 vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Laimjala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.02.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 17.03.2016, 10

Muhu ja Ida-Saaremaa valdade ühine jäätmekava 2016-2020 vastuvõtmine

Vastu võetud 28.01.2016 nr 2

Määrus kehtestakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 364 ja jäätmeseadus § 39, 42, ja 59 alusel.

§ 1.  Jäätmekava vastuvõtmine

  Võtta vastu Muhu ja Ida-Saaremaa (Pöide, Orissaare, Leisi, Valjala ja Laimjala valla) ühine jäätmekava 2016-2020 vastavalt lisale.

§ 2.  Jäätmekava rakendamine

  Võtta arvesse Muhu ja Ida- Saaremaa (Pöide, Orissaare, Leisi, Valjala ja Laimjala valla) ühist jäätmekava 2016-2020 Laimjala valla järgnevate aastate eelarvestrateegiate ja eelarvete koostamisel vastavalt Laimjala valla rahalistele võimalustele.

§ 3.  Määruse avaldamine ja jõustumine

  (1) Laimjala Vallavalitsusel avaldada paragrahvis 1 nimetatud jäätmekava Riigi Teataja ja Laimjala valla veebilehel.

  (2) Jäätmekava jõustub, kui selle on vastu võtnud kõigi samasse jäätmeveo piirkonda kuuluvate kohaliku omavalitsuste volikogud.

Aarne Lember
volikogu esimees

Lisa Jäätmekava 2016-2020

/otsingu_soovitused.json