Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Lääneranna valla 2018. aasta eelarve kinnitamine

Väljaandja:Lääneranna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 17.03.2018, 19

Lääneranna valla 2018. aasta eelarve kinnitamine

Vastu võetud 15.03.2018 nr 18

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, lõike 3, kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 ja Vabariigi valitsuse 06.02.2015 määruse nr 16 „Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord” § 1 lõike 4 alusel

§ 1.   Eelarve kinnitamine

  (1) Kinnitada Lääneranna valla 2018. aasta eelarve vastavalt määruse lisale.

  (2) Lääneranna Vallavalitsusel jagada kulud kuluartiklite lõikes.

§ 2.   Vallavalitsusele volituste andmine

  (1) Lubada vallavalitsusele muudatuste tegemine ametiasutuse struktuuris ja teenistuskohtade koosseisus kehtestatud palgafondi piires.

  (2) Lubada kasutada Lääneranna valla põhikoolide õpetajate tööjõukulude toetusest 18 300 eurot Lihula Gümnaasiumi gümnaasiumiastme õpetajate töö tasustamiseks.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Määrust rakendatakse 01. jaanuarist 2018.

Vallo Kappak
Volikogu aseesimees

Lisa Lääneranna valla 2018. aasta eelarve

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json