ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Hanila valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2012-2024 üle vaatamine ja aastateks 2020-2031 kinnitamine

Hanila valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2012-2024 üle vaatamine ja aastateks 2020-2031 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Lääneranna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.03.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.10.2020
Avaldamismärge:RT IV, 17.03.2020, 10

Hanila valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2012-2024 üle vaatamine ja aastateks 2020-2031 kinnitamine

Vastu võetud 12.03.2020 nr 77

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 37 lõike 3 punkti 2 ja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniseaduse § 4 lõigete 1, 11 ja 2 ning Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 92 lõike 2 ja § 141 lõike 41 alusel.

§ 1.   Hanila valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2012-2024 üle vaatamine ja kinnitamine

  (1) Lugeda Hanila valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2012-2024 üle vaadatuks ja kinnitada aastateks 2020-2031 vastavalt lisadele 1-8.

  (2) Tunnistada kehtetuks Hanila Vallavolikogu 25.02.2015 määrus nr 24 „Hanila valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2012-2024 täiendamine”.

  (3) Tunnistada kehtetuks Hanila Vallavolikogu 26.01.2012 määrus nr 41 „Hanila valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2012-2024 kinnitamine”.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 13. märtsil 2020.

Arno Peksar
Volikogu esimees

Lisa Endise Hanila valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020-2031 koos lisadega on kättesaadav Lääneranna valla veebilehel.

/otsingu_soovitused.json