Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Noorsootöö ja lastekaitse

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Saaremaa valla lastekaitse ja sotsiaalhoolekande arengukava 2020–2030

Saaremaa valla lastekaitse ja sotsiaalhoolekande arengukava 2020–2030 - sisukord
Väljaandja:Saaremaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.03.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2030
Avaldamismärge:RT IV, 17.03.2020, 14

Saaremaa valla lastekaitse ja sotsiaalhoolekande arengukava 2020–2030

Vastu võetud 28.02.2020 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 lõike 3 punkti 2, Saaremaa Vallavolikogu 22. veebruari 2018. a määruse nr 8 „Saaremaa valla arengudokumentide menetlemise kord“ § 13 lõike 5, Saaremaa Vallavolikogu 20. detsembri 2018. a otsuse nr 1-3/117 „Saaremaa valla lastekaitse- ja sotsiaalhoolekande arengukava koostamise algatamine“ ja Saaremaa Vallavalitsuse 8. oktoobri 2019. a korralduse nr 2-3/1756 „Saaremaa valla lastekaitse- ja sotsiaalhoolekande arengukava 2020–2030 koostamise korraldamine“ alusel.

§ 1.   Arengukava kinnitamine


Kinnitada Saaremaa valla lastekaitse ja sotsiaalhoolekande arengukava aastateks 2020–2030 vastavalt määruse lisale.

§ 2.   Määruse jõustumine


Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ja rakendatakse 1. jaanuarist 2020.

Tiiu Aro
vallavolikogu esimees

Lisa 1 Saaremaa valla lastekaitse ja sotsiaalhoolekande arengukava 2020-2030

Lisa 2 Tegevuskava (arengukava lisa 1)

Lisa 3 Koostamise potsess (arengukava lisa 2)

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json