Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Võru valla 2020. aasta eelarve vastuvõtmine

Väljaandja:Võru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.03.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 17.03.2020, 15

Võru valla 2020. aasta eelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 11.03.2020 nr 89
Rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2020. a.

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 ja Võru Vallavolikogu 12.09.2018 määruse nr 49 „Võru valla finantsjuhtimise kord“ § 6 lõike 12 alusel.

§ 1.   Valla eelarve tulud, kulud ja finantseerimistehingud

  Kinnitada Võru valla 2020. aasta eelarve kogumahus 19 499 689 eurot vastavalt käesoleva määruse lisadele, sh:
  1) põhitegevuse tulud summas 16 789 444 eurot (Lisa 1);
  2) põhitegevuse kulud summas 16 752 903 eurot (Lisa 2);
  3) investeerimistegevus summas 2 072 712 eurot (Lisa 3);
  4) finantseerimistegevus summas 473 975 eurot (Lisa 4);
  5) likviidsete varade vähenemine summas 2 510 146 eurot (Lisa 5).

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2020. a.

Georg Ruuda
vallavolikogu esimees

Lisa 1 Põhitegevuse tulud

Lisa 2 Põhitegevuse kulud

Lisa 3 Investeerimistegevus

Lisa 4 Finantseerimistegevus

Lisa 5 Likviidsete varade muutus

/otsingu_soovitused.json