Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Võru linna 2020. aasta lisaeelarve

Võru linna 2020. aasta lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Võru Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:20.03.2020
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 17.03.2020, 17

  Võru linna 2020. aasta lisaeelarve

  Vastu võetud 11.03.2020 nr 2

  Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus" § 22 lõike 1 punkt 1 ja "Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus" § 26 lõike 3 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Võru linna 2020. aasta lisaeelarve:

   
    1) koondeelarve (lisa 1);
    2) põhitegevuse tulude eelarve tululiikide lõikes (lisa 2);
    3) põhitegevuse kulude eelarve asutuste ja osakondade lõikes (lisa 3);
    4) investeerimistegevuse eelarve asutuste ja osakondade lõikes (lisa 4).

  Argo Mõttus
  volikogu aseesimees

  Lisad 1-4 

  /otsingu_soovitused.json