HaridusKool

Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Värska Gümnaasiumi teenuste hindade kehtestamine

Väljaandja:Setomaa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.03.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 17.03.2023, 1

Värska Gümnaasiumi teenuste hindade kehtestamine

Vastu võetud 08.03.2023 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 3, haldusmenetluse seaduse § 64 ja Värska Gümnaasiumi direktori Liina Palu taotluse alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse Värska Gümnaasiumi ruumides osutatavate teenuste hinnad.

§ 2.   Värska Gümnaasiumi ruumides osutavate teenuste hinnad

  (1) Kehtestada Värska Gümnaasiumi ruumides osutatavate teenuste hinnad alljärgnevalt:
  1) toitlustamine (hommiku-, lõuna- ja õhtusöök, õhtuoode) – hind kokkuleppel;
  2) põrandamajutus (sh duširuumide kasutus) – 5,00 eurot ööpäev inimese kohta;
  3) arvutiklassi rent – 20,00 eur/tund;
  4) aula (sh esitlustehnika) rent üritusteks - 15,00 eur/tund;
  5) võimla rent - 10,00 eur/tund, 7-24 tundi ja enam 70 eurot/ööpäev.

  (2) Värska Gümnaasiumil on võimalus rakendada kokkuleppehindasid.

§ 3.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Värska Vallavalitsuse 27.01.2014 määrus nr 1 „Värska Gümnaasiumi teenuste hindade kinnitamine” tunnistatakse kehtetuks.

§ 4.   Määruse rakendamine ja jõustumine

  (1) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.03.2023.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Raul Kudre
Vallavanem

Martin Sulp
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json