PlaneerimineÜldplaneering

Teksti suurus:

Taheva valla üldplaneeringu kehtestamine

Taheva valla üldplaneeringu kehtestamine - sisukord
  Väljaandja:Taheva Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:02.06.2008
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 17.04.2013, 20

  Taheva valla üldplaneeringu kehtestamine

  Vastu võetud 30.05.2008 nr 10
  jõustumine 02.06.2008

  Võttes aluseks Valga maavanema 08.05.2008. a kirja nr 9-12-314/1772, millega anti Taheva valla üldplaneeringule heakskiit ja tehti ettepanek selle kehtestamiseks ning vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktile 31 ning planeerimisseaduse § 24 lõikele 3 ja § 25 lõikele 4 Taheva Vallavolikogu m ä ä r a b:

  § 1.   Kehtestada Taheva valla üldplaneering.

  § 2.   Üldplaneeringu kehtestamise teade avaldada ajalehes Valgamaalane ühe kuu jooksul planeeringu kehtestamise päevast arvates.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.

  Hille Tamman
  Volikogu esimees

  Lisa Taheva valla üldplaneeringu seletuskiri

  Lisa Taheva valla üldplaneeringu kaartidega saab tutvuda valla kodulehel

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json