HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Järvakandi Lasteaed Pesamuna pedagoogide palga alammäära kinnitamine

Järvakandi Lasteaed Pesamuna pedagoogide palga alammäära kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Järvakandi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.04.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2017
Avaldamismärge:RT IV, 17.04.2015, 10

Järvakandi Lasteaed Pesamuna pedagoogide palga alammäära kinnitamine

Vastu võetud 01.12.2010 nr 20
RT IV, 19.10.2012, 15
jõustumine 01.01.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
06.03.2013RT IV, 13.03.2013, 1216.03.2013
15.04.2015RT IV, 17.04.2015, 720.04.2015, rakendatakse 1.01.2015

Määrus kehtestatakse euro kasutusele võtmise seaduse paragrahvi 5 lõigete 1 ja 2 alusel.

§ 1.  Palga alammäära kehtestamine

  Kehtestada Järvakandi Lasteaed Pesamuna pedagoogide palga alammäär:
(1) õppealajuhataja 780,00;
(2) vanempedagoog 756,00;
(3) pedagoogid
1) eelpedagoogikaalase kõrgharidusega 646,00;
2) eelpedagoogikaalase keskeriharidusega 549,00;
3) muu pedagoogilise kõrg- või keskharidusega ja läbinud 160 tunnise eelkoolipedagoogika kursuse 549,00;
4) muu kõrg- või keskeriharidusega ja läbinud 320 tunnise eelkoolipedagoogika kursuse 549,00;
(4) noorempedagoogid
1) eelkooli pedagoogikaalase kõrgharidusega 504,00;
2) eelkooli pedagoogikaalase keskeriharidusega 477,00;
(5) pedagoogina töötav isik, kelle kvalifikatsioon ei vasta pedagoogi kvalifikatsioonile 456,00.
[RT IV, 17.04.2015, 7 - jõust. 20.04.2015, rakendatakse 1.01.2015]

§ 2.  Kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuarist 2011.a.