Teksti suurus:

Määruste kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Vinni Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.04.2020
Avaldamismärge:RT IV, 17.04.2020, 6

Määruste kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 09.04.2020 nr 4

Vabariigi Valitsuse 29.12.2016 määrusega nr 174 „Laekvere valla, Rägavere valla ja Vinni valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3.04.1995 määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine“, moodustus 25.10.2017 Laekvere valla ja Rägavere valla liitumisel Vinni vallaga haldusüksus nimega Vinni vald, kes Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 9² lg 3 alusel on liitunud omavalitsusüksuste õigusjärglane.
Määrus kehtestatakse Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 14¹ lg 4¹ ja haldusmenetluse seaduse § 70 lg 1 alusel.

§ 1.   Kehtetuks tunnistatakse järgmised määrused:
1) Rägavere Vallavolikogu 27.03.2013 määrus nr 7 „Rägavere Vallavalitsuse hallatavate asutuste koosseisud, ametikohtade nimetused, töötasumäärad ja töötasu määramise tingimused“
2) Rägavere Vallavolikogu 24.11.2010 määruse nr 20 „ Põlula põhikooli saali- ja sööklaruumide üürihinna kehtestamine“;
3) Rägavere Vallavolikogu 12.12.2012 määrus nr 73 „Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna kehtestamine“;
4) Rägavere Vallavolikogu 30.06.2004 määruse nr 26 „Põlula Põhikooli teeninduspiirkonna kinnitamine“
5) Rägavere Vallavolikogu 28.03.2014 määruse nr 7 „Rägavere valla territooriumil asuvate metsatee osa sisaldavate tervikteede nimekirjade kinnitamine“;
6) Rägavere Vallavolikogu 20.09.2007 määruse nr 46 „Ulvi Klubi moodustamine ja põhimääruse kinnitamine“ § 2.

Meelis Maine
Esimees

/otsingu_soovitused.json