Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Elva valla 2020. aasta eelarve

Elva valla 2020. aasta eelarve - sisukord
  Väljaandja:Elva Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:20.04.2020
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.06.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 17.04.2020, 16

  Elva valla 2020. aasta eelarve

  Vastu võetud 16.12.2019 nr 92
  RT IV, 19.12.2019, 1
  jõustumine 01.01.2020

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  13.04.2020RT IV, 17.04.2020, 520.04.2020

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lg 6, § 23 lg 2 ja 4, Elva Vallavolikogu 27.08.2018 määruse nr 46 „Kaasava eelarve menetlemise kord“ § 7 lg 7, Elva Vallavolikogu 13.02.2018 määruse nr 15 „Elva valla finantsjuhtimise kord“ § 7 lg 1 alusel.

  § 1.   Kinnitada Elva valla 2020. aasta eelarve kogumahus 29 777 639 eurot vastavalt lisale.

  [RT IV, 17.04.2020, 5 - jõust. 20.04.2020]

  § 2.   Kinnitada Elva valla 2020. aasta kaasava eelarve objekti rahvahääletuse tulemused. Saadud häälte alusel reastatud nimekiri on lisatud eelarve seletuskirja alapealkirja „Investeeringud“ alla.

  § 3.   Elva Vallavalitsusel kinnitada Elva valla 2020. aasta vallavalitsuse tasandi eelarve lähtudes volikogu poolt kinnitatud eelarvest detailsemas jaotuses vastavalt klassifikaatorile.

  § 4.   Lubada Elva vallavanemal maksta hallatavate asutuste juhtidele ühekordseid preemiaid ja lisatasusid vastavalt asutuse eelarve vahenditele.

  § 5.   Eelarve jõustub 1. jaanuaril 2020.

  Lisa Elva valla 2020. aasta eelarve
  [RT IV, 17.04.2020, 5 - jõust. 20.04.2020]

  /otsingu_soovitused.json