Teksti suurus:

Viimsi valla eelarvestrateegia

Viimsi valla eelarvestrateegia - sisukord
  Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:20.05.2013
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.01.2014
  Avaldamismärge:RT IV, 17.05.2013, 32

  Viimsi valla eelarvestrateegia

  Vastu võetud 14.05.2013 nr 11

  Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse“ § 20, „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 7 ja „Viimsi valla põhimääruse“ § 106 lõigete 6, 7 ja 8 alusel.

  § 1.  Kinnitada „Viimsi valla eelarvestrateegia aastateks 2014 – 2020“ (lisatud määrusele 23-l leheküljel).

  § 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Priit Robas
  Vallavolikogu esimees

  Lisa Viimsi valla eelarvestrateegia 2014-2020

  /otsingu_soovitused.json