ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Sonda valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava aastani 2020

Sonda valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava aastani 2020 - sisukord
  Väljaandja:Sonda Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:05.02.2009
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 17.05.2014, 4

  Sonda valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava aastani 2020

  Vastu võetud 29.01.2009 nr 2

  Määrus kehtestatakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4 lõike 1 ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 alusel, lähtudes koostatud, kooskõlastatud ja avalikustatud Sonda valla ühisveevärgi ja –kanalisatsisooni arengukava eelnõust aastani 2020.

  § 1.  Võtta vastu Sonda valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni (ÜVK) arendamise kava aastani 2020 vastavalt määruse lisale.

  § 2.  Sonda Vallavalitsusel avaldada Sonda valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni (ÜVK) arendamise kava aastani 2020 Sonda valla veebilehel.

  § 3.  Määrus jõustub 05. veebruaril 2009.a.

  Karmen Kõrts
  Volikogu esimees

  Lisa Arendamise kava