Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Märjamaa Valla Raamatukogu teenuste hinnakiri

Väljaandja:Märjamaa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.05.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 17.05.2014, 33

Märjamaa Valla Raamatukogu teenuste hinnakiri

Vastu võetud 07.05.2014 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 2, § 30 lg 3, Märjamaa valla põhimääruse § 38 lg 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Märjamaa Valla Raamatukogu teenuste hinnad.

§ 2.   Märjamaa valla raamatukoguteenuste, ruumide ja tehnika kasutamise ning lisateenuste hinnad

  (1) Kehtestada Märjamaa Valla Raamatukogu kontoriteenuste hinnakiri vastavalt lisale 1.

  (2) Kehtestada Märjamaa alevis Pärnu mnt 56 raamatukogu ruumide ja tehnika kasutamise ning lisateenuste hinnad vastavalt lisale 2.

  (3) Märjamaa Vallavalitsuse hallatavatele asutustele, MTÜdele ja seltsidele on ruumide rentimine ja esitlustehnika kasutamine tulu mitte teenivate ürituste korraldamisel tasuta.

  (4) Teistest raamatukogudest tellitud teavikute postikulu tasub lugeja vastavalt postiteenuse tariifile.

  (5) Tähitud võlgnevusmeeldetuletuse saatmise kulu tasub lugeja vastavalt postiteenuse tariifile.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Märjamaa Vallavalitsuse 24.aprill 2012 määrus nr 11 “Märjamaa Valla Raamatukogu teenuste hinnakiri“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Villu Karu
Vallavanem

Maigi Linna
Vallasekretär

Lisa Lisad 1-2

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json