Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Audru vabadussamba statuudi kinnitamine

Väljaandja:Audru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.05.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 17.05.2014, 46

Audru vabadussamba statuudi kinnitamine

Vastu võetud 08.05.2014 nr 19

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõige 3 punkti 2 alusel.

§ 1.  Audru Vabadussamba statuut

  Kinnitada Audru vabadussamba statuut vastavalt lisale.

§ 2.  Määruse kehtetuks tunnistamine.

  Tunnistada kehtetuks Audru Vallavolikogu 20.01.2005 määrus nr 73 „Audru valla vabadussamba statuudi kinnitamine“.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jaanus Põldmaa
Volikogu esimees

Lisa1  Audru valla vabadussamba statuut