Teksti suurus:

Audru Vallavolikogu 15. oktoober 2015 määruse nr 19 „Otsustusõiguse ja ülesannete täitmise delegeerimine“ muutmine

Väljaandja:Audru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.05.2016
Avaldamismärge:RT IV, 17.05.2016, 2

Audru Vallavolikogu 15. oktoober 2015 määruse nr 19 „Otsustusõiguse ja ülesannete täitmise delegeerimine“ muutmine

Vastu võetud 05.05.2016 nr 18

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

  Muuta 15. oktoober 2015 määruse nr 19 „Otsustusõiguse ja ülesannete täitmise delegeerimine“ § 1 lõike 2 punkti 10 ja sõnastada see järgmiselt:
„10) Vabariigi Valitsuse 08.10.2015. a määrus nr 103 „Aadressiandmete süsteem“.

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jaanus Põldmaa
volikogu esimees