Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Volikogu tööst osavõtu eest tasu suuruse määramine ja maksmise kord

Väljaandja:Kasepää Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.05.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.04.2017
Avaldamismärge:RT IV, 17.05.2016, 3

Volikogu tööst osavõtu eest tasu suuruse määramine ja maksmise kord

Vastu võetud 26.04.2016 nr 14

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §17 lõike 3 ja 4, §22 lõike 1 punktide 21 ja 22 alusel.

§ 1.  Üldsätted

  Määrusega kehtestatakse Kasepää vallavolikogu esimehe, liikmete, alaliste komisjonide esimeeste tasu suurus ja maksmise kord.

§ 2.  Volikogu esimehe, liikmete ja alaliste komisjonide esimeeste tasu

  Kehtestada Kasepää vallavolikogu esimehe, liikmete ja alaliste komisjonide volikogu tööst osavõtu eest tasu määrad alljärgnevalt:
1) volikogu esimees 340 eurot;
2) volikogu alalise komisjoni esimees 100 eurot;
3)volikogu liige 64 eurot.

§ 3.  Tasu maksmise kord

 (1) Määruse paragrahvi 2 lõige 1 punktis 1 nimetatud tasu makstakse üks kord kuus sõltumata toimunud volikogu istungite arvust.

 (2) Määruse paragrahvi 2 lõige 1 punktis 1 nimetatud tasu makstakse volikogu aseesimehele volikogu esimehe asendamise korral.

 (3) Määruse paragrahvi 2 lõige 1 punktis 2 nimetatud tasu makstakse iga kohal viibitud ja töös osaletud komisjoni koosoleku eest, komisjoni esimehe poolt valla kantseleile esitatud protokolli alusel. Kui kalendrikuul ei ole toimunud komisjoni koosolekut, makstakse tasu määruse paragrahvis 2 lõige 1punktis 3 kehtestatud määras.

 (4) Määruse paragrahvi 2 lõige 1 punktis 3 nimetatud tasu makstakse igakuiselt, sõltumata istungite arvust.

§ 4.  Rakendussätted

 (1) Kasepää Vallavolikogu 20. märtsi 2015 a. määrus nr. 4 „Volikogu tööst osavõtu eest tasu suuruse määramine ja maksmise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 01. jaanuarist 2016.

 (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

Aivar Anijago
Volikogu esimees