Teksti suurus:

Pärnu Linnavalitsuse 14. aprilli 2008 määruse nr 8 “Eelsorditud jäätmete nimistu“ kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Pärnu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.05.2016
Avaldamismärge:RT IV, 17.05.2016, 4

Pärnu Linnavalitsuse 14. aprilli 2008 määruse nr 8 “Eelsorditud jäätmete nimistu“ kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 09.05.2016 nr 8

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 93 lõike 1 alusel ning arvestades, et määruse aluseks olev jäätmehoolduseeskiri kui ka sellest tulenev volitusnorm on kehtetud. Pärnu Linnavolikogu 20.06.2013 määrusest nr 16 “Jäätmehoolduseeskiri“ ega muudest õigusaktidest volitusnormi ei tulene.

§ 1.   Kehtetuks tunnistatakse Pärnu Linnavalitsuse 14. aprilli 2008 määrus nr 8 “Eelsorditud jäätmete nimistu”.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Meelis Kukk
Abilinnapea linnapea ülesannetes

Tiina Roht
Linnasekretär

/otsingu_soovitused.json