HaridusHuviharidus

HaridusKool

HaridusLasteasutus

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Huvitegevuse toetamine

Huvitegevuse toetamine - sisukord
  Väljaandja:Mäetaguse Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.10.2017
  Avaldamismärge:RT IV, 17.05.2016, 9

  Huvitegevuse toetamine

  Vastu võetud 19.12.2013 nr 5
  RT IV, 22.12.2013, 42
  jõustumine 25.12.2013

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  18.12.2014RT IV, 08.01.2015, 1311.01.2015
  28.04.2016RT IV, 17.05.2016, 101.09.2016

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 alusel.

  § 1.  Üldsätted

   (1) Käesolev kord reguleerib rahvastikuregistri andmetel Mäetaguse vallas elukoha registreerinud huvikooli ja/või huviringi õpilastele ja/või spordiklubi õpilasele, kes koos ühe vanema või eestkostjaga on olnud enne taotluse esitamist pidevalt vähemalt 6 kuud valla elanike registris, huvitegevuse toetuse maksmist. Taotleja elukoha aadress peab vastama rahvastikuregistri seaduse § 21 lg 1 p 9, lg 3 p 1 ja lg 4 nõuetele.
  [RT IV, 17.05.2016, 1 - jõust. 01.09.2016]

   (2) Huvitegevuse toetamist võimaldatakse õppeperioodi vältel EHIS-sse (Eesti Hariduse Infosüsteemi) kantud Ida-Viru maakonna huvikoolides/huviringides ning äriregistris registreeritud spordiklubide poolt korraldatavates treeningutes käivatele eelkooliealistele lastele alates 6 eluaastast ja üldhariduskoolide õpilastele ning väljaspool maakonda õppivatele 10.-12. klassi õpilastele.
  [RT IV, 17.05.2016, 1 - jõust. 01.09.2016]

  § 2.  Toetuse ulatus

   (1) Hüvitada 75% osalustasust (õppemaks, liikmemaks jne), kuid mitte rohkem kui 20 eurot kuus.
   1) Hüvitise maksmine toimub vastavalt huvikooli ja/või huviringi korraldava ühingu poolt kinnitatud osalustasu kehtestamise otsusele ja lapsevanema poolt esitatud kuludokumendile;
   2) hüvitamisele kuuluvad kahe eelneva kuu jooksul tehtud kulutused.
   3) Hüvitis kantakse arvelduskontole.
  [RT IV, 17.05.2016, 1 - jõust. 01.09.2016]

   (2) Mäetaguse Põhikooli ja Mäetaguse Huvikeskuse ringid on Mäetaguse Põhikooli õpilastele ja valla lastele tasuta. Kulud kaetakse valla eelarvest.

   (3) Hüvitamisele ei kuulu
   1) Huvitegevusega seotud üritustel, laagrites ning võistlustel osalemise kulud;
   2) Huvitegevusega seotud muud kulud (riietus, sporditarbed jms).

  § 3.  Sõidukulu hüvitis

  [Kehtetu - RT IV, 08.01.2015, 13 - jõust. 11.01.2015]

  § 4.  Määrus jõustub kolmandal päeval Riigi Teatajas avalikustamisest.