Teksti suurus:

Volituse andmine

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.05.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 17.05.2016, 11

Volituse andmine

Vastu võetud 11.05.2016 nr 22
jõustumine 25.05.2016

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus“ § 22 lg 1 p 6 alusel ning arvestades Võru Linnavolikogu 11. novembri määruse nr 19 "Linnavara eeskiri" § 1 lg 2 p 2 ja 4 sätestatut.

§ 1.  Volituse andmine

  Võru Linnavalitsusel on õigus anda otsustuskorras müügikoha hooajalise laienduse ja ajutise müügikoha paigaldamise korraldamisel linna omandis olev maa-ala, tee, tänav, park, väljak või selle osa ajutiselt taotleja tasuta kasutusse.

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2016. aasta 25. mail.

Toomas Paur
volikogu esimees