ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Vihula valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2027

Vihula valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2027 - sisukord
  Väljaandja:Vihula Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:20.05.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2027
  Avaldamismärge:RT IV, 17.05.2016, 20

  Vihula valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2027

  Vastu võetud 12.05.2016 nr 46

  Määrus kehtestatakse ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse § 4 lõigete 1 ja 2 alusel.

  § 1.  Kinnitada Vihula valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2027 (arendamise kava lisatud).

  § 2.  Vihula valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava on alates 23. maist 2016 kättesaadav Vihula vallavalitsuses ning Vihula valla veebilehel www.vihula.ee.

  § 3.  Vihula valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava on alates 23. maist 2016 kättesaadav Vihula vallavalitsuses ning Vihula valla veebilehel www.vihula.ee.

  § 4.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Aide Veinjärv
  Volikogu esimees

  Lisa Vihula valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2027 (arendamise kava lisadega saab tutvuda http://www.vihula.ee/et/uvk-arendamise-kava-2016-2027