HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Martna Lasteaia arengukava kinnitamine

Martna Lasteaia arengukava kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Martna Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:20.05.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 17.05.2016, 21

  Martna Lasteaia arengukava kinnitamine

  Vastu võetud 09.05.2016 nr 22

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 ja lõike 3 punkti 1 ning koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 lõike 3 alusel.

  § 1.  Kinnitada Martna Lasteaia arengukava aastateks 2016-2020, vastavalt käesoleva määruse lisale.

  § 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

  Ene Pallas
  Vallavolikogu esimees

  Lisa Martna Lasteaia arengukava 2016-2020