Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Kogukonna arendamise projektitoetuste maksimaalse toetussumma kinnitamine 2019. aasta II−IV taotlusvoorus

Kogukonna arendamise projektitoetuste maksimaalse toetussumma kinnitamine 2019. aasta II−IV taotlusvoorus - sisukord
Väljaandja:Valga Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.05.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 17.05.2019, 6

Kogukonna arendamise projektitoetuste maksimaalse toetussumma kinnitamine 2019. aasta II−IV taotlusvoorus

Vastu võetud 09.05.2019 nr 12
, rakendatakse alates 1. maist 2019. a.

Määrus kehtestatakse k ohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2 ja Valga Vallavolikogu 26. oktoobri 2018. a määruse nr 54 „Kultuuritööga ja kogukonna arendamisega tegelevate mittetulundusühenduste toetamise kord“ § 5 lõike 6 ja Valga Vallavolikogu 26. aprilli 2019. a määruse nr 83 „Valga valla 2019 aasta lisaeelarve“.

§ 1.   Kogukonna arendamise projektitoetuste maksimaalse toetussumma kinnitamine

  Kogukonna arendamise projektitoetuste maksimaalne toetussumma 2019. aasta II–IV voorus esitatud taotlustele on 1000 eurot.

§ 2.   Toetuseks suunatudeelarvevahendite jaotus

  (1) 2019. a II−IV voorus on kogukonna arendamise projektidele toetuste eraldamiseks kokku 28 818 eurot, mis jagatakse taotlusvoorude lõikes alljärgnevalt:
  1) II voorus on jagada 12 818 eurot;
  2) III voorus on jagada 8000 eurot;
  3) IV voorus on jagada 8000 eurot.

  (2) Kui kõiki rahalisi vahendeid taotlusvoorus välja ei jagata, siis vabanenud vahendid kantakse edasi järgmisesse taotlusvooru.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Valga Vallavalitsuse 5. veebruari 2019. a määrus nr 8 „Kogukonna arendamise projektitoetuste maksimaalse toetussumma kinnitamine 2019. aastaks“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (3) Määrust rakendatakse alates 1. maist 2019. a.

Margus Lepik
vallavanem

Anastasija Kikkas
jurist vallasekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json