Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Teksti suurus:

Tallinna jäätmekava 2022–2026

Tallinna jäätmekava 2022–2026 - sisukord
  Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:20.05.2022
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2026
  Avaldamismärge:RT IV, 17.05.2022, 7

  Tallinna jäätmekava 2022–2026

  Vastu võetud 05.05.2022 nr 5

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 364 ja jäätmeseaduse § 39 lg-te 1 ja 2, § 42 lg-te 1 ja 3 ning § 59 lg 1 alusel. 

  § 1.  Kehtestada Tallinna jäätmekava 2022–2026 vastavalt lisale.

  § 2.  Tallinna jäätmekava 2022–2026 elluviimist rahastatakse linnaeelarve võimaluste kohaselt ja kooskõlas eelarvestrateegiaga.

  Kalle Klandorf
  Aseesimees

  Lisa Tallinna jäätmekava 2022-2026

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json