Teksti suurus:

Sindi linna 2014. aasta eelarve I lisaeelarve

Sindi linna 2014. aasta eelarve I lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Sindi Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:20.06.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
  Avaldamismärge:RT IV, 17.06.2014, 6

  Sindi linna 2014. aasta eelarve I lisaeelarve

  Vastu võetud 12.06.2014 nr 7

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 ning Sindi Linnavolikogu poolt 11. oktoobril 2012 määrusega nr 44 kinnitatud „Sindi linna eelarve koostamise, täitmise ja tegemata jäänud väljaminekute kavandamise kord“ § 8 lõike 5 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Sindi linna 2014. aasta I lisaeelarve vastavalt lisale.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast vastuvõetud määruse avalikustamist Riigi Teatajas.

  Toomas Asi
  volikogu esimees

  Lisa Sindi linna 2014 I lisaeelarve

  /otsingu_soovitused.json