HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Audru Kooli arengukava aastateks 2015 – 2018

Audru Kooli arengukava aastateks 2015 – 2018 - sisukord
Väljaandja:Audru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.06.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 17.06.2015, 4

Audru Kooli arengukava aastateks 2015 – 2018

Vastu võetud 07.05.2015 nr 10

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1 ja § 22 lõike 1 punkti 37, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõigete 1 ja 2, Audru Vallavolikogu 09.05.2013 määruse nr 16 „Audru Kooli põhimääruse kehtestamine“ § 35 lõigete 1 ja 2 ning Audru Vallavolikogu 02. juuni 2011 määruse nr 19 „Audru valla haridusasutuste arengukavade kinnitamise kord“ alusel

§ 1.  Audru Kooli arengukava kinnitamine

  Kinnitada Audru Kooli arengukava aastateks 2015 – 2018 (lisatud).

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jaanus Põldmaa
volikogu esimees

Lisa 1  Audru Kooli arengukava aastateks 2015-2018