Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Vallaeelarvest makstavad täiendavad sotsiaaltoetused

Väljaandja:Kihelkonna Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.06.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 17.06.2016, 11

Vallaeelarvest makstavad täiendavad sotsiaaltoetused

Vastu võetud 15.01.2015 nr 3
RT IV, 23.01.2015, 20

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
09.06.2016RT IV, 17.06.2016, 220.06.2016, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2016

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 14 ja Kihelkonna Vallavolikogu 27.03.2013 määruse nr 7 „Sotsiaaltoetuste määramise, maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise kord“ § 1 lg 4 ja § 6 alusel.
[RT IV, 17.06.2016, 2 - jõust. 20.06.2016, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2016]

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse vallaeelarvest ühekordse toetusena makstavate täiendavate sotsiaaltoetuste suurused ja maksmise tingimused.

§ 2.  Täiendavate sotsiaaltoetuste liigid ja suurused

 (1) Sünnitoetus – 200 eurot.

 (2) Koolilõpetamise toetus – 50 eurot.

 (3) Majutustoetus õpilastele – hüvitatakse tegelik üürisumma, kuid mitte rohkem kui 45 eurot.

 (4) Ranitsatoetus – 150 eurot.

 (5) Eakate juubelitoetus – rahaline toetus 35 eurot ja lilled alates 70. juubelist (75, 80, 85 ja vanemad).

 (6) Matusetoetus – 150 eurot.

§ 3.  Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise tingimused

  Täiendavaid sotsiaaltoetusi makstakse Kihelkonna Vallavolikogu 27.03.2013 määruses nr 7 „Sotsiaaltoetuste määramise, maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise kord“ sätestatud tingimustel.

§ 4.  Määruse rakendamine

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

 (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

 (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ja rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2015.