Linna ja valla valitsemineValimised

Teksti suurus:

Valimisjaoskondade moodustamine

Väljaandja:Räpina Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.06.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.01.2019
Avaldamismärge:RT IV, 17.06.2017, 12

Valimisjaoskondade moodustamine

Vastu võetud 13.06.2017 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 11 lõike 3 ja § 22 lõike 2 ning § 47 lõike 2 alusel.

§ 1.   Valimisjaoskondade arv ja piirid

  Räpina valla volikogu valimisteks moodustatakse Räpina valla, Veriora valla, Meeksi valla haldusterritooriumil 1 valimisringkonnas 5 valimisjaoskonda, mille piirid esitatakse määruse lisas.

§ 2.   Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad

  Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad on järgmised:
  1) valimisjaoskond nr 1 - Kooli tn 5, Räpina linn, Räpina vald, Põlva maakond;
  2) valimisjaoskond nr 2 - Räpina mnt 2, Veriora alevik, Veriora vald, Põlva maakond;
  3) valimisjaoskond nr 3 - Kesk tn 20, Mehikoorma alevik, Meeksi vald, Tartu maakond;
  4) valimisjaoskond nr 4 - Tammistu tee 20, Linte küla, Räpina vald, Põlva maakond;
  5) valimisjaoskond nr 5 - Mõisavahe tee 7, Ruusa küla, Räpina vald, Põlva maakond.

§ 3.   Eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda

  (1) Väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda korraldavad eelhääletamist:
  1) valimisjaoskond nr 1;
  2) valimisjaoskond nr 2;
  3) valimisjaoskond nr 3.

  (2) Eelhääletamise päevadel korraldab lisaks eelhääletamisele ainult valija asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses hääletamist:
  1) valimisjaoskond nr 1;
  2) valimisjaoskond nr 2;
  3) valimisjaoskond nr 3.

§ 4.   Valimisjaoskonnad kohaliku omavalitsuse täpsusega rahvastikuregistris registreeritud valijatele

  Valimisjaoskonnad, kus saavad hääletada valijad, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud kohaliku omavalitsuse täpsusega, on:
  1) valimisjaoskond nr 1 aadressil Kooli tn 5, Räpina linn, Räpina vald, Põlva maakond, kus saavad hääletada valijad, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistris on Räpina vald;
  2) valimisjaoskond nr 2 aadressil Räpina mnt 2, Veriora alevik, Veriora vald, Põlva maakond, kus saavad hääletada valijad, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistris on Veriora vald;
  3) valimisjaoskond nr 3 aadressil Kesk tn 20, Mehikoorma alevik, Meeksi vald, Tartu maakond, kus saavad hääletada valijad, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistris on Meeksi vald.

§ 5.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Räpina Vallavalitsuse 26.02.2013 määrus nr 1 „Valimisjaoskondade moodustamine” tunnistatakse kehtetuks.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kaido Palu
vallavanem

Kalle Laht
vallasekretär

Lisa Valimisjaoskonnad ja nende piirid

/otsingu_soovitused.json