Linna ja valla valitsemineValimised

Teksti suurus:

Valimisjaoskondade moodustamine

Väljaandja:Kullamaa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.06.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.09.2017
Avaldamismärge:RT IV, 17.06.2017, 17

Valimisjaoskondade moodustamine

Vastu võetud 13.06.2017 nr 80

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 11 lõike 3 ja § 22 lõike 2 alusel.

§ 1.  Valimisjaoskondade arv ja piirid

  Lääne-Nigula valla volikogu valimisteks moodustatakse Kullamaa valla, Lääne-Nigula valla, Martna valla, Noarootsi valla, Nõva valla, haldusterritooriumil 1 valimisringkonnas 8 valimisjaoskonda, mille piirid esitatakse määruse lisas.

§ 2.  Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad

  Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad on järgmised:
 1) valimisjaoskond nr 1 - Vallamaja, Kullamaa küla, Kullamaa vald, Lääne maakond;
 2) valimisjaoskond nr 2 - Haapsalu mnt 6, Taebla alevik, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond;
 3) valimisjaoskond nr 3 - Raba tn 2, Palivere alevik, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond;
 4) valimisjaoskond nr 4 - Tallinna mnt 4, Risti alevik, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond;
 5) valimisjaoskond nr 5 - Hansuküla tee 2, Linnamäe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond;
 6) valimisjaoskond nr 6 - Vallamaja, Martna küla, Martna vald, Lääne maakond;
 7) valimisjaoskond nr 7 - Pürksi keskus 9, Pürksi küla / Birkas, Noarootsi vald, Lääne maakond;
 8) valimisjaoskond nr 8 - Vallamaja, Nõva küla, Nõva vald, Lääne maakond.

§ 3.  Eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda

  Väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda korraldavad eelhääletamist:
 1) valimisjaoskond nr 1;
 2) valimisjaoskond nr 2;
 3) valimisjaoskond nr 4;
 4) valimisjaoskond nr 5;
 5) valimisjaoskond nr 6;
 6) valimisjaoskond nr 7;
 7) valimisjaoskond nr 8.

§ 4.  Valimisjaoskonnad kohaliku omavalitsuse täpsusega rahvastikuregistris registreeritud valijatele

  Valimisjaoskonnad, kus saavad hääletada valijad, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud kohaliku omavalitsuse täpsusega, on:
 1) valimisjaoskond nr 1 aadressil Vallamaja, Kullamaa küla, Kullamaa vald, Lääne maakond, kus saavad hääletada valijad, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistris on Kullamaa vald;
 2) valimisjaoskond nr 2 aadressil Haapsalu mnt 6, Taebla alevik, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond, kus saavad hääletada valijad, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistris on Lääne-Nigula vald;
 3) valimisjaoskond nr 6 aadressil Vallamaja, Martna küla, Martna vald, Lääne maakond, kus saavad hääletada valijad, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistris on Martna vald;
 4) valimisjaoskond nr 7 aadressil Pürksi keskus 9, Pürksi küla / Birkas, Noarootsi vald, Lääne maakond, kus saavad hääletada valijad, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistris on Noarootsi vald.

§ 5.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Kullamaa Vallavalitsuse valitsuse 05.08.2002 aasta määrus nr. 155 „Valimisjaoskonna moodustamine" tunnistatakse kehtetuks.

§ 6.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Heikki Salm
Abivallavanem vallavanema ülesannetes

Kersti Lipu
Vallasekretär

Lisa Valimisjaoskonnad ja nende piirid