Linna ja valla valitsemineValimised

Teksti suurus:

Valimisjaoskondade moodustamine

Väljaandja:Halliste Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.06.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.01.2019
Avaldamismärge:RT IV, 17.06.2017, 22

Valimisjaoskondade moodustamine

Vastu võetud 13.06.2017 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 11 lõike 3 ja § 22 lõike 2 ning § 47 lõike 2 alusel.

§ 1.   Valimisjaoskondade arv ja piirid

  Mulgi valla volikogu valimisteks moodustatakse Abja valla, Halliste valla, Karksi valla, Mõisaküla linna haldusterritooriumil 1 valimisringkonnas 6 valimisjaoskonda, mille piirid esitatakse määruse lisas.

§ 2.   Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad

  Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad on järgmised:
  1) valimisjaoskond nr 1 - Pärnu mnt 28, Abja-Paluoja linn, Abja vald, Viljandi maakond;
  2) valimisjaoskond nr 2 - Külakeskuse, Kamara küla, Abja vald, Viljandi maakond;
  3) valimisjaoskond nr 3 - Klubi tn 5, Halliste alevik, Halliste vald, Viljandi maakond;
  4) valimisjaoskond nr 4 - Kaarli rahvamaja, Kaarli küla, Halliste vald, Viljandi maakond;
  5) valimisjaoskond nr 5 - Viljandi mnt 1, Karksi-Nuia linn, Karksi vald, Viljandi maakond;
  6) valimisjaoskond nr 6 - J. Sihveri tn 4, Mõisaküla linn, Viljandi maakond.

§ 3.   Eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda

  (1) Väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda korraldavad eelhääletamist:
  1) valimisjaoskond nr 1;
  2) valimisjaoskond nr 3;
  3) valimisjaoskond nr 5;
  4) valimisjaoskond nr 6.

  (2) Eelhääletamise päevadel korraldab lisaks eelhääletamisele ainult valija asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses hääletamist:
  1) valimisjaoskond nr 1;
  2) valimisjaoskond nr 3;
  3) valimisjaoskond nr 5;
  4) valimisjaoskond nr 6.

§ 4.   Valimisjaoskonnad kohaliku omavalitsuse täpsusega rahvastikuregistris registreeritud valijatele

  Valimisjaoskonnad, kus saavad hääletada valijad, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud kohaliku omavalitsuse täpsusega, on:
  1) valimisjaoskond nr 1 aadressil Pärnu mnt 28, Abja-Paluoja linn, Abja vald, Viljandi maakond, kus saavad hääletada valijad, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistris on Abja vald;
  2) valimisjaoskond nr 3 aadressil Klubi tn 5, Halliste alevik, Halliste vald, Viljandi maakond, kus saavad hääletada valijad, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistris on Halliste vald;
  3) valimisjaoskond nr 5 aadressil Viljandi mnt 1, Karksi-Nuia linn, Karksi vald, Viljandi maakond, kus saavad hääletada valijad, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistris on Karksi vald;
  4) valimisjaoskond nr 6 aadressil J.Sihveri tn 4, Mõisaküla linn, Viljandi maakond, kus saavad hääletada valijad, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistris on Mõisaküla linn.

§ 5.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Halliste Vallavalitsuse 19.07.2002 aasta määrus nr 3 „Valimisjaoskondade moodustamine" tunnistatakse kehtetuks.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

Kadri Kivimets
vallavalitsuse liige vallavanema ülesannetes

Kaarin Sarapuu
vallasekretär

Lisa Valimisjaoskonnad ja nende piirid

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json