Teksti suurus:

Tallinna Linnavalitsuse 28. märtsi 2018 määruse nr 20 "Käo Tugikeskuse põhimäärus" muutmine

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.06.2020
Avaldamismärge:RT IV, 17.06.2020, 6

Tallinna Linnavalitsuse 28. märtsi 2018 määruse nr 20 "Käo Tugikeskuse põhimäärus" muutmine

Vastu võetud 10.06.2020 nr 16

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 2 ja Tallinna põhimääruse § 52 lg 7 alusel.

§ 1.   Tallinna Linnavalitsuse 28. märtsi 2018 määruse nr 20 „Käo Tugikeskuse põhimäärus“ § 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 2. Tegevusvaldkond ja ülesanded

(1) Asutus osutab sotsiaalteenuseid liitpuudega isikutele, kellel Sotsiaalkindlustusamet on tuvastanud raske või sügava puude raskusastme vaimse funktsiooni ja muu funktsiooni kõrvalekalde tõttu.

(2) Asutus täidab järgmisi ülesandeid:

1) täisealistele isikutele igapäevaelu toetamise teenuse osutamine;

2) õpilastele õppetööd toetava päevahoiuteenuse osutamine;

3) sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutamine;

4) sidusvaldkondade spetsialistide nõustamine, nüüdisaegsete ja elukvaliteeti väärtustavate kutseoskuste ja -teadmiste andmine ja arendamine.

(3) Asutus täidab teisi talle Tallinna õigusaktides pandud ülesandeid.

(4) Asutusel on õigus võtta teenuste eest tasu, mille suurus kehtestatakse riigi ja Tallinna õigusaktides kehtestatud korras.“.

Mihhail Kõlvart
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json