HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

PAIde Lasteaia arengukava 2020-2022 kinnitamine

PAIde Lasteaia arengukava 2020-2022 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Paide Linnavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:20.06.2020
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
  Avaldamismärge:RT IV, 17.06.2020, 7

  PAIde Lasteaia arengukava 2020-2022 kinnitamine

  Vastu võetud 15.06.2020 nr 4

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2, koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 lõike 3 ja Paide Linnavolikogu 21. detsembri 2017 määruse nr 33 „Paide linna hallatavate haridusasutuste arengukava koostamise kord“ § 1 lõike 5, Paide Linnavolikogu 30. aprilli 2020 määruse nr 4 „PAIde Lasteaia põhimäärus“ § 10 lõike 4 alusel.

  § 1.   Kinnitada PAIde Lasteaia arengukava 2020-2022 (lisatud).

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

  Priit Värk
  Linnapea

  Karola Jaanof
  Arenduse peaspetsialist linnasekretäri ülesannetes

  Lisa PAIde Lasteaia arengukava 2020-2022

  /otsingu_soovitused.json